17אפר

הליך פשיטת רגל

by dana levi orbach  Comments (0)
הליך פשיטת רגל הוא מצב שבו אדם מכריז כי הוא נפרד מנכסיו ומפסיק להיות בעלי הנכסים שהיו ברשותו עד כה, במטרה לשלם את חובותיו. בדרך כלל לאדם פרטי שבוחר בהליך פשיטת רגל, אין ממש נכסים...