עיקולים

טיפול בעיקולים – פרישת תשלומים מ: 108 אלף ₪ ל: 150 ₪ בחודש

חברת אובליגור באקונומיסט – 13/10/2009

עיקולים

תושב המרכז שהוטלו עיקולים על נכסיו ומשכורתו, הוכר ע”י בית המשפט כחייב מוגבל באמצעים ובמקום

חוב מיידי בסך 108 אלף ש”ח יחזיר את חובו ע”י פרישת תשלומים לבנק בסך 150 ₪ בחודש.

מנכ”ל חברת אובליגור,דני ליבנה, אשר ייצג את החייב אומר: “ההחלטה מאפשרת לחייב לנהל אורח

חיים ללא מאסרים וללא עיקולים. אלמלא החלטת בית המשפט לנושים הייתה אפשרות להפעיל עיקולים,

מאסרים או עיקול על משכורתו”

———————————————————————————————————————–

לכתבה באקונומיסט בנושא עיקולים ופרישת תשלומים

Leave a Reply