שטר ערבות – סיפור בן 15 שנה…

הסכם פשרה  מ- 207,000 ₪ ל- 10,000

חברת אובליגור 19/7/2009 ב- The Marker

שטר ערבות

בעקבות שטר ערבות שנחתם לפני 15 שנה, נתבעה תושבת גן יבנה לשלם כ- 207,000 ₪ באופן מיידי לבנק

דיסקונט למשכנתאות.הסיפור הסתיים בהסכם פשרה בו על התושבת, דפנה צדוק, לשלם 10,000 ₪ בלבד.

בסיפור שטר ערבות זה של דפנה צדוק, הלווה הפסיק לשלם את חובו לאחר שנה בלבד מלקיחת המשכנתא אך

התביעה הגיעה לדפנה רק לפני כמה חודשים והחוב תפח לסכום של 207,000 ₪.

דפנה פנתה לחברת אובליגור המתמחה בטיפול בתביעות והסדרי חוב לבנק ובסיועו של דני ליבנה, מנכ”ל החברה,

ניסו להבין איך הסכום הגיע למימדים אלו ואיך קרה שהבנק הזניח חוב במשך 15 שנה, איפשר לו לתפוח בצורה

שכזו וכמו חלום רע פנו לדפנה צדוק לצורך סגירת החוב.

דפנה כלל לא היתה מודעת לכך שהמכר שלה הפסיק לשלם את חובו. לאחר חודש של טיפול במקרה הגיעו להסכם

פשרה של סגירת חוב בסך 10,000 ₪

Leave a Reply