לאומי למשכנתאות מול הזוג כהן מבת ים.

לאחר שהבנק מימש את הנכס של הזוג, נותר חוב מעודכן בספרי ההוצאה לפועל של 530,000 ש”ח.

הבנק הסכים ,באמצעות אובליגור, להפחית ולסגור התיק ב 12,000 ש”ח.

לצפיה בהסכם החתום

Leave a Reply