בקשה לפשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל מתחילה בבקשה לצו כינוס נכסים.

את הבקשה לפשיטת רגל  לצו כינוס הנכסים יש להגיש לכונס הנכסים הקרוב לאזור המגורים של פושט הרגל.

בבקשה זו יש לפרט את כל החובות הקיימים, את שמות כל הנושים, את ההכנסות של פושט הרגל ואת ההוצאות שלו וכמובן, להסביר את השתלשלות האירועים שהביאו למצב הכלכלי הרעוע ולבקשה לפשוט את הרגל.

מי שמאשר את הבקשה לצו כינוס הנכסים הוא בית המשפט המחוזי.

לאחר שהצו אושר, פושט הרגל צריך למסור לכל הנושים שלו התראה על כל שהגיש בקשה לפשיטת רגל, משמע, לנושים יש פרק זמן של חצי שנה שבו הם צריכים להגיש דרישת חוב המפרטת את חובות פושט הרגל כלפיהם.

לאחר מכן נקבע סכום חודשי שעל פושט הרגל לשלם לכונס הנכסים. הסכום נקבע בהתאם למצבו הכלכלי של פושט הרגל ונועד לחלוקה עתידית בין הנושים. בנוסף, על פושט הרגל למלא דוחות כלכליים ולהעבירם לכונס הכנסים.

פושט רגל שיקפיד למלא את הדוחות הכלכליים ויקפיד לשלם את התשלומים החודשיים- יזכה בנקודות זכות בעת הדיון בבקשה שלו לפשיטת רגל.

כיצד חברת אובליגור מסייעת במקרה של בקשה לפשיטת רגל? פשיטת רגל היא הליך ארוך ומורכב, מה גם שבתקופה זו חלות מגבלות על פושט הרגל (למשל, צו עיכוב יציאה מהארץ ומגבלות אשראי). חברת אובליגור תלווה אתכם בהליך המייגע, תסייע לכם להגיע להפטר בהקדם ותלמד אתכם כיצד לצאת מהתסבוכת הכלכלית שאליה נקלעתם. לפרטים נוספים בקרו באתר של חברת אובליגור


Leave a Reply