תשלום חוב הוצאה לפועל – חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל, יכול לפרוע את החוב.

תשלום חוב הוצאה לפועל

החייב ניגש להוצאה לפועל ומבקש שובר לתשלום.

לאחר מכן החייב משלם את שובר התשלום בסניף הדואר, חוזר להוצאה לפועל ומציג את השובר עם חותמת הדואר המעידה על כך שהוא אכן פרע את החוב.

לאחר תשלום חוב הוצאה לפועל חשוב מאוד להגיש בקשה לסגירת התיק בהוצאה לפועל!

התיקים בהוצאה לפועל לא נסגרים באופן אוטומטי.

לאחר תשלום החוב בהוצאה לפועל – יש להגיש בקשה לסגירת התיק.

תשלום חוב הוצאה לפועל מול הנושה

לעיתים פריעת החוב מתבצעת ישירות מול הנושה או מול בא כוחו.

במקרה כזה חשוב לדרוש קבלה המעידה על פריעת החוב וכן, לחתום עם הנושה על הסכם שבו הנושה מעיד כי אין לו יותר כל טענות בגין החוב הנ”ל וכי הוא יגיש בקשה לסגירת התיק.

תהיה אשר תהיה הדרך שבה החייב יפרע את חובו- עליו לדאוג שהתיק ייסגר ושלא יישארו קצוות פתוחים.

כיצד חברת אובליגור מסייעת במקרה של תשלום חוב תיק הוצאה לפועל? חברת אובליגור תסייע לכם לגייס הלוואה (במקרה הצורך) שתוכל לחסל את החוב, תנהל עבורכם משא ומתן לשם השגת הטבות (הורדה בגובה החוב או פריסת תשלומים רחבה), ולאחר שתפרעו את החוב- חברת אובליגור תדאג לכך שהתיק אכן ייסגר ושלא צפויות לכם הפתעות בהמשך הדרך. לפרטים נוספים בקרו באתר של חברת אובליגור.


Leave a Reply