הסדר חובותמה הוא הסדר חובות? הסדר חובות זהו הליך משפטי אשר משנה תנאי חוב לטובתו של החייב בהסכם עם הנושה. הסדרי חוב יכללו בדרך כלל הפחתה בסך החוב לצד הגמשת תנאי התשלום.

הסדר חוב מאפשר לאדם פרטי, לתאגיד ואף לממסד מדיני, שנקלעו למצוקה ולבעיה פיננסית, לדון מחדש בתנאי החובות שלהם, על מנת לשפר את המצב הכספי הנזיל של החייב, או לחזור למצב בו מתאפשרת נזילות כספית, כך שהחייב יוכל להמשיך להתנהל כרגיל בחייו.

הסדר חובות לעומת חדלות פרעון

הסדר חובות  שונה מהליך של חדלות פירעון שכן הם זה נקבע ברמה הסכמית – לעומת האכיפה אשר מאפיינת את הליך חדלות הפירעון, במקרה של הסדרת חובות ישנה הסכמה המעוגנת בחוזה כתוב בין הנושים (לרבות הוצאה לפועל) לבין החייב על הפחתה בשיעור גובה החוב האמור.

בדרך כלל הטיפול בהסדרי החוב נעשה מחוץ לבית משפט, עם זאת, גם הסדרת חובות יכול להיכלל בדיני חדלות הפירעון, אם מדובר במצב בו מתקיימת כפייה מסוימת על נושים, אשר התנגדו להשגת הסדר החוב (במקרה כזה נדרשת הסכמה על פי רוב, מבין הנושים ובנוסף אישור מבית משפט).

הסדר חוב מבטיח כי הנזק לחייב ולנושה יהיה נמוך מהנזק שייתכן בהליך של חדלות פירעון, ועל כן מדובר באפשרות הכדאית ביותר.

עיקר העלויות לחייבים לצורך הסדרי חוב, הן הזמן והמאמצים הנדרשים בתהליך המשא ומתן עם הבנק, עם הנושים, עם ספקים ועם רשות המסים.  

המידע באתר אובליגור הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ואובליגור אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

חברת אובליגור אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.


Leave a Reply